Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców w sprawie przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych w koronach drzew, przypominam o zasadach prawidłowego przycinania zgodnych z prawem.

Na podstawie art. 82 ust. 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) prace w obrębie korony drzew na terenach zieleni lub zadrzewionych mogą obejmować wyłącznie:

Zgodnie z powyższymi, cięcie koron drzew możliwe jest tylko w ściśle określonych przypadkach i nie może być tutaj mowy o dowolności takiego działania.

Najczęstsze nieprawidłowości w pielęgnacji drzew:

Gatunki drzew nie znoszących cięcia:

Drzewa źle znoszące cięcie żywych gałęzi: kasztanowiec, robinie, iglicznie, wiązy, klony z wyjątkiem jesionolistnego, buki, brzozy, orzechy, skrzydłorzechy, wszystkie iglaste z wyjątkiem modrzewi i cisów. Cięcie tych gatunków należy wykonywać w minimalnym zakresie, a w przypadkach uzasadnionych kiedy trzeba usunąć większą ilość żywych gałęzi zabieg ten należy zaplanować w czasie i wykonać stopniowo przez kilka lat w kilku nawrotach.

Gatunki drzew znoszących cięcia:

Drzewa dobrze z noszące cięcie żywych gałęzi: lipy, wierzby, topole, klony jesionolistne, jesiony, dęby (w starym wieku dęby źle znoszą cięcie).

Gatunki drzew znoszących strzyżenie – wielokrotne przycinanie pędów w celu uzyskania form żywopłotowych, konsekwentnie wykonane od momentu posadzenia: graby, buki, choiny kanadyjskie, żywotniki, głogi, cisy, modrzewie.

Podkreślam, że bez względu na to kto wykonuje zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew, zawsze za zniszczenie drzew odpowiada posiadacz nieruchomości, na której one rosną. Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta ma prawo wymierzyć karę administracyjną za zniszczenie drzew lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych.

W związku z powyższymi informacjami należy przestrzegać właściwego stosowania zabiegów pielęgnacyjnych.

Wersja XML