Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Złota Rama

Już po raz trzeci 5 marca br. rozdane zostały nagrody dla przedsiębiorców z naszej gminy – „Złota Rama 2005”. Impreza odbyła się w Gminnym Domu Kultury w Rudnikach. Nagrody dla najlepszych wręczyli wójt Andrzej Pyziak oraz Przewodniczący Rady – Edward Gładysz. Zgodnie z przyjętymi zasadami nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: donator i za promocję gminy.

Tytuł najlepszego donatora przypadł w tym roku Państwu Grażynie i Stefanowi Kurczakowskim, właścicielom młyna w Dalachowie. Państwo Kurczakowscy zostali nagrodzeni „Złotą Ramą” już po raz drugi, przy czym w zeszłym roku w kategorii „Promocja”. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w rozwoju firmy.

W kategorii „Promocja” w tym roku nagrodę przyznano bobrowskim strażakom. Kapituła uznała, że strażacy z Bobrowej, organizatorzy Międzynarodowych Zawodów Drwali, doskonale promują naszą gminę i nie można o tym zapominać. Poza tym każda nagroda, a mają ich już sporo, dopinguje ich do dalszej pracy. „Złota Rama” jest okazją do podziękowania dla przedsiębiorców, którzy wspierają instytucje naszej gminy, a także promują ją w kraju i zagranicą. Projektantem i wykonawcą „Złotych Ram” jest firma Państwa Doroty i Grzegorza Śleziak produkująca ramy do obrazów i luster.

Brak opisu obrazka

Uroczystej gali towarzyszyła wizyta gości z partnerskiej gminy Soblahov ze Słowacji. W czasie uroczystości, w której uczestniczyli przedsiębiorcy, radni oraz goście honorowi zostały zaprezentowane gmina Soblahov przez Starostę Miroslava Ďuráči oraz gmina Rudniki przez Wójta Andrzeja Pyziaka.

Zaproszenie delegacji słowackiej na tą uroczystość było jednym z ogniw rozwijającej się, ale aktywnej współpracy z Soblahov oraz okazją do omówienia planów na bieżący rok w zakresie współpracy naszych gmin. Zaprosiliśmy już naszych partnerów na kolejne wizyty tj. Międzynarodowe Zawody Drwali do Bobrowej w czerwcu i dożynki gminne w sierpniu, które odbędą się również w Bobrowej w tym roku. Będziemy również prowadzić w miarę możliwości wymianę dzieci szkolnych. Współpraca między szkołami będzie dla naszych dzieci doskonałą okazją do poznawania nowych miejsc, nawiązywania znajomości oraz poszerzania horyzontów wiedzy.

W czasie uroczystości zaprezentowana została również internetowa baza firm powiatu oleskiego, na której mogą promować się firmy z naszej gminy. Zachęcamy naszych przedsiębiorców do umieszczanie informacji na tej witrynie jest to bowiem doskonała forma promocji.

Spotkanie było okazją do wspólnego śpiewania jako że muzyka nie zna granic. Zespół „Rudniczanki” specjalnie na tą uroczystość przygotował piosenki w języku słowackim „Niedaleko od Trencina”, „Trencianska dolina”, a goście słowaccy śpiewali po polsku ze śpiewników pieśni biesiadnych.

Brak opisu obrazka

Było też przekazanie symbolicznych upominków. Starosta Miroslav Ďuráči przekazał obraz ukazujący piękne widoki okolic Soblahov, a wójt Andrzej Pyziak gabinetową, historyczną mapę Polski.

Pan Stanisław Dygudaj szef firmy Cegiełka przygotował pamiątkowy medal z herbami partnerskich gmin Soblahov i Rudnik i data – 05.03.2005 r. Ponieważ spotkanie odbywało się przed Dniem Kobiet, stąd wszystkie Panie otrzymały od Pana Dygudaja piękne ceramiczne czerwone serduszka z różą.

Goście byli oczarowani serdecznością i wspaniałą atmosferą i całym przyjęciem.

Wszystko to było możliwe dzięki naszym lokalnym przedsiębiorcom tj. Pan Marian Stasiak - Firma DASTA w Janinowie, Franciszek Wączek - Firma FEKS w Mirowszczyźnie oraz Pan Bogdan Bombek Sklep spożywczo-Przemysłowy SEZAM w Rudnikach.

Wersja XML