Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II sesja Rady Gminy Rudniki

Informacja o zwołaniu w dniu 9 grudnia  2014  roku /wtorek/ o godz. 13.00  II sesji Rady Gminy Rudniki, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy  w Rudnikach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.                                                       
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Rudniki.
 4. Podjęcie uchwały:
  1. w sprawie składów osobowych komisji stałych rady – uchwała Nr II/3/2014;
  2. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2014 roku” – uchwała Nr II/4/2014;
  3. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok – uchwała Nr II/5/2014;
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – uchwała Nr II/6/2014;
  5. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok – uchwała Nr II/7/2014.
 5. Zapytania i wolne wnioski, w tym wstępne założenia dotyczące funkcjonowania „Kina za Rogiem”
 6. Zamknięcie sesji.
Wersja XML