Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Wójta Gminy Rudniki Nr 108.2014
z dnia 10.10.2014 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Lp

Nr

Położenie

Księga
Wieczysta

Pow. [ha]

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospoda-
rowania

Wysokość rocznego czynszu

Okres dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

mapy

działki

1.

1

276/1

(część)

 

Cieciułów

OP1L/000
26536/6

0,3000

RIVa – 0,0234ha

RV – 0,1675ha

RVI – 0,1091ha

Strefa niezurbanizowana rolno – leśna oznacz. N.RL

60,00

3 lata

Do 10-tego każdego miesiąca

2.

2

263

264

265

266

Rudniki

OP1L/000
38802/9

 

2,9080

RIV - 0,2420ha

RV – 1,2150ha

RVI – 1,4510ha

Strefa niezurbanizowana rolno-leśna rekreacyjna oznacz. N.RLR

580,00

j. w.

j. w.

3.

1

51/1

Jaworek

OP1L/000
26536/6

 

1,0300

RIVb - 0,1000ha

RV – 0,5400ha

RVI – 0,3900ha

Strefa gospodarcza produkcyjno-usługowa oznacz. G.PU

200,00

j. w.

j. w.

 

Wersja XML