Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont Szkoły Podstawowej w Jaworznie

Od początku lipca trwa remont w Szkole Podstawowej w Jaworznie, którego zakres obejmuje między innymi gipsowanie, malowanie wszystkich korytarzy i klatek schodowych, ponadto wymianę  drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanie nowych nadproży, wymianę  parapetów, odnowienie  balustrad schodowych.

Wszystkie prace zostaną wykonane  do 29.08.2014r. przez firmę PPHU – Import, Export AL.-WOJ. Wojciech Suchowski,  Kowale ul. Wieluńska 93 46-320 Praszka, która została wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Koszt inwestycji to kwota 181 000 zł. Środki w całości pochodzą  z budżetu gminy.

Remont szkolnych korytarzy jest kolejnym etapem trwającego od kilku lat remontu  szkoły.  W poprzednich latach wykonano: prace związane z wymianą dachu, ocieplenie budynku, modernizację kotłowni, wymianę instalacji  c.o, adaptację dwóch sal lekcyjnych na oddział przedszkolny. 

Mamy nadzieję,  iż  wyremontowana szkoła sprawi, że uczniowie będą chętnie do niej uczęszczać.

Z pewnością nowy wizerunek szkoły zaskoczy nie jednego absolwenta, podczas  obchodów 100 lecia szkoły, które odbędą się w drugi weekend września.

 

 

Wersja XML