Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XII SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN

Sportowy Turniej Miast i Wsi to przedsięwzięcie którego celem jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród najszerszych kręgów społeczeństwa. Turniej ma formę konkursu. Za udział w ubiegłorocznej edycji gmina Rudniki otrzymała II nagrodę w kategorii gmin od 7-15tys. mieszkańców.

W bieżącym roku, w dniu 1 czerwca, we wszystkich placówkach oświatowych na terenie naszej gminy, miały miejsce zajęcia sportowo-rekreacyjne.

Patronat nad przedsięwzięciem na szczeblu gminnym objął Wójt Gminy – Andrzej Pyziak.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML