Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Opis zadania: Podwieszenie na istniejącej napowietrznej linii nN przewodu i opraw oświetlenia ulicznego w m. Dalachów i w m. Mostki (Jaworzno)
Termin składania ofert: 30.07.2014 r. godz. 15.00
Specyfikacja: ZIPSpecyfikacja cz. 1
ZIPSpecyfikacja cz. 2
Wersja XML