Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki

Nr 11.2014 z dnia 03.02.2014 r.

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Lp

Nr

Położenie

Księga Wieczysta

Pow. [ha]

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wysokość rocznego czynszu

Okres dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

mapy

działki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

5

73

Żytniów

52855

1,4200

 

RVI - 1,4200

strefa niezurbanizowana rolno - leśna

284,00

3 lata

30.06 każdego roku

2

1

130/2

Jelonki

32903

0,2500

 

RV-0,2500

strefa niezurbanizowana rolno - leśna

50,00

3 lata

30.06 każdego roku

 

Wersja XML