Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs na najpiękniejsze oświetlenie

W ostatnich dniach minionego roku Komisja konkursowa dokonała oceny zgłoszonych do konkursu posesji.

Nagrodzeni zostali:
1. Łużak Czesław, Woźny Mirosław - nagrody równorzędne
2. Pawlaczyk Anna
3. Zaręba Anna
Zyna Aneta
Hombek Bogdan

Zwycięzcom gratulujemy

Wersja XML