Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Złote Gody w Gminie Rudniki

W dniu  27 listopada 2013 r.o godzinie 13,00 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji 23 pary małżeńskie świętowały  piękny jubileusz 50 rocznicy ślubu. Każdemu z Jubilatów Wójt Gminy Andrzej Pyziak wręczył nadane przez Przezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

Odznaczenia otrzymali:

 1. Baros Marian i Stanisława – Żytniów
 2. Bartoszewski Edward i Anna – Polesie
 3. Birlet Romoan i Lucyna  - Młyny
 4. Dubas Ireneusz i Bronisława – Jaworzno
 5. Ferenc Emil i Maria – Cieciułów
 6. Gajda Zdzisław i Mirosława – Jaworzno
 7. Kałwak Marek i Helena – Faustianka
 8. Klimas Alojzy i Bronisława – Mostki
 9. Komorowski Edward i Irena – Rudniki
 10. Kot Stefan i Janina – Dalachów
 11. Kotas Józef i Longina – Mirowszczyzna
 12. Księżarek Władysław i Bogdana – Rudniki
 13. Młynarczyk Marian i Zenobia – Stawki Żytniowskie
 14. Morawiak Jan i Janina – Faustianka
 15. Napieraj Józef i Danuta – Stawki Cieciułowskie
 16. Niewiadomski Józef i Janina – Żytniów
 17. Rosak Leon i Czesława – Rudniki
 18. Rosak Zenon I Stefania – Stary Bugaj
 19. Stochmiałek Henryk i Czesława – Stary Bugaj
 20. Szyszka Roman i Teresa – Łazy
 21. Walacik Kazimierz i Bronisława – Dalachów
 22. Wolny Marian i Bolesława – Jaworek
 23. Zacha Franciszek i Janina

Gratulacje oraz serdeczne życzenia dostojnym jubilatom złożyli: Wójt Gminy Andrzej Pyziak oraz władze samorządu gminnego Z-ca Kierownika USC Janina Popczyk, Z-ca Kierownika USC Małgorzata Gajda, Z-ca Skarbnika Gminy – Beata Wolf-Morawiak, Dyrektor GOKSiR – Janina Pawlaczyk, Dyrektor BOOS – Elżbieta Ciszkiewicz,.

Małżonkowie otrzymali również okolicznościowe akty pamiątkowe, kwiaty oraz drobne upominki.Po wzniesieniu symbolicznego toastu jubilaci i goście zaproszeni zostali na wspólny poczęstunek. Oprawę muzyczną przygotował P. Bogdan Szyszka z Gimnazjum Publicznego w Rudnikach.

Szanownym Jubilatom jeszcze raz życzymy jak najlepszego zdrowia, szczęścia, pogody ducha oraz życzliwej opieki i miłości najbliższych na dalsze wspólne lata.

DSC00587.jpeg

złote gody Rudniki 2013.jpeg

 

Wersja XML