Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I miejsce w konkursie „Przyjazna Wieś”

Z przyjemnością informujemy, iż zgłoszony przez Gminę Rudniki projekt pn. „Przebudowa budynku biblioteki w Rudnikach wraz z jego częściową adaptacją na galerię osobliwości przyrodniczych i punkt Informacji turystycznej” zajął I miejsce w kategorii Infrastruktura społeczna konkursu „Przyjazna Wieś”. Regionalna Komisja Konkursowa oceniła zgłoszone projekty na podstawie wytycznych tj. wykorzystanie projektu na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, innowacyjność zastosowanych rozwiązań czy wpływ na poziom partycypacji społecznej. Projekt miał na celu zaspokojenie potrzeb kulturalnych, społecznych i przede wszystkim edukacyjnych mieszkańców oraz pobudzenie ich aktywności w życiu społeczeństwa. Zgłoszony przez nas budynek biblioteki w Rudnikach został oceniony najwyżej otrzymując nagrodę w wysokości 9000 zł oraz został nominowany do etapu ogólnopolskiego.

„Przyjazna wieś" to organizowany w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) konkurs na najlepszy projekt wspierający rozbudowę infrastruktury na terenach wiejskich, współfinansowany z funduszy europejskich.

PW_2013_wyniki.jpeg

 

 

Wersja XML