Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminna Biblioteka Publiczna

Trochę historii....
Tradycja rudnickiej biblioteki sięga okresu przedwojennego. Niemcy na początku okupacji spalili książki z rudnickich bibliotek, które mieściły się w Szkole Podstawowej w Rudnikach oraz w Komisariacie Straży Granicznej. Ciekawostką jest fakt, że do dnia dzisiejszego Gminna Biblioteka Publiczna w Rudnikach posiada  dwie książki z roku 1929 z pieczęcią Biblioteki Komisariatu Straży Granicznej Rudniki k./Wielunia są to książki : Sue Eugenjusz  -” Żyd wieczny tułacz” oraz J.I.Kraszewski „Kraków za Łoktka”

Gminna Biblioteka Publiczna w Rudnikach rozpoczęła swoją działalność w październiku 1948 roku. Jej siedziba mieściła się w prywatnym budynku na ul. częstochowskiej. Księgozbiór w dniu jej otwarcia liczył 610 woluminów.

Przez długie lata placówka nie miała odpowiednich warunków lokalnych sprzyjających działalności bibliotecznej, dlatego często zmieniała swoją siedzibę.
Siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej Rudniki:

 1. od 1948 - budynek prywatny przy ul. częstochowskiej (610 woluminów),
 2. od 1955- budynek Gromadzkiej Rady (2080 woluminów),
 3. od 1958- budynek po szkole podstawowej,
 4. od 1973 - budynek  prywatny rodziny Proszewskich,
 5. od 1985- budynek po Urzędzie Gminy
 6. od 1 grudnia 2011 na czas remontu budynku biblioteka została przeniesiona do budynku  SKR przy ul. Targowej,
 7. od IX 2012- po remoncie budynku, biblioteka wraca do swojej dawnej siedziby przy ul. Wojska Polskiego.

14 grudnia 2012 r. nastąpiło uroczyste otwarcie biblioteki po remoncie, łącznie z zagospodarowanym poddaszem, gdzie mieści się Muzeum Osobliwości Przyrodniczej. W bibliotece utworzono również Punkt Informacji Turystycznej.Koszt remontu wynosił 1 mln 300 tys. zł. W ramach programu PROW na lata 2007-2013 na ww. inwestycje gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 500 tys. zł.

Pierwszymi pracownikami były :

  

Wersja XML