Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zwiedzam bo lubię – atrakcje turystyczne gminy Rudniki

Brak opisu obrazka

W gminie realizowany jest projekt „Zwiedzam bo lubię – atrakcje turystyczne Gminy Rudniki”, mający na celu wzrost aktywności turystycznej gminy Rudniki. Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach małych projektów działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

W ramach projektu została wykonana naklejka na billboard, który jest usytuowany przy drodze krajowej w Rudnikach. Wykonano też 3 przenośne tablice informacyjno-reklamowe.  W najbliższym czasie zostanie przygotowany i wydrukowany folder turystyczny.

Wykonawcą projektu jest Studio Reklamy Valdex z Kluczborka.

Powyższe działania promocyjne, mają informować  o bazie rekreacyjno-turystyczno-kulturowej regionu i zachęcić turystów do odwiedzania ciekawych zakątków naszej gminy.

Wersja XML