Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi Jaworzno-Julianpol

Zakończona została przebudowa drogi gminnej Nr 101024 Jaworzno – Julianpol. Długość przebudowanego odcinka wyniosła 2 417mb, szerokość jezdni 5m. Wykonawcą robót była Firma REMOST Z.Mrozek, H.Mrozek, K.Mrozek Spółka Jawna z Olesna, wyłoniona w drodze przetargu publicznego.

Koszt zadania wyniósł: 1,36 mln., w tym dofinansowanie 687 tys. zł. ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II.

Podczas przebudowy drogi poszerzono jezdnię z 4,1m do 5,0m. Ponadto wykonano: zatokę zjazdową, chodnik od wiaty przystankowej do zatoki autobusowej, ścieki uliczne, pobocze z kamienia łupanego, odtworzono  1 880m rowu, wykonano przepusty, studnie połączeniowe, wpusty deszczowe.

Wykonana inwestycja poprawi  komfort  jazdy i bezpieczeństwo użytkowników drogi.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML