Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zespół Folklorystyczny "Rudniczanie"

Brak opisu obrazka

Zespół działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rudnikach powstał w połowie lat osiemdziesiątych XX w, z inicjatywy ówczesnej dyrektor, pani Janiny Pawlaczyk oraz przedstawicielek miejscowego Koła Godpodyń Wiejskich. Pierwotna nazwa zespołu to „Rudniczanki” gdyż grupa początkowo składała się tylko z kobiet, ale w niedługim czasie do zespołu dołączył akompaniator Edward Wcisło, a w kolejnych latach także inni śpiewający i grający na instrumentach panowie, więc ostatecznie nazwa zespołu zmieniła się na Zespół Folklorystyczny Rudniczanie.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

W ciągu prawie czterech dekad działalności, przez zespół przewinęło się kilkadziesiąt śpiewających osób z terenu gminy Rudniki, ale również z ościennych gmin i powiatów. Od początku swej działalności zespołem kierowali wybitni muzycy, wśród których wymienić należy Edwarda Wcisło, Zbigniewa Tobisa, Romana Odoja, Sebastiana Sładka oraz obecnego kierownika muzycznego Bogdana Mieszkalskiego.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Zespół w repertuarze posiada dawne pieśni z terenu ziemi wieluńskiej oraz regionalne pieśni ludowe, okolicznościowe i biesiadne. Oprócz uświetniania ważnych wydarzeń i uroczystości w gminie Rudniki, Rudniczanie reprezentują gminę również na wielu przeglądach, konkursach i wydarzeniach na terenie całego kraju, a w przeszłości zdarzały się również koncerty i występy m.in w Czechach, Słowacji i Francji.


Materiał filmowy o działalności zespołu dostępny jest pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=VHP5DAs4ZlQ&t=3s

 

Zespół stanowi cenną wizytówką naszej gminy i regionu. Swymi występami uświetnia imprezy gminne, powiatowe i wojewódzkie. W ciągu swej długoletniej działalności odniósł wiele sukcesów, zdobył nagrody w przeglądach i konkursach o zasięgu krajowym i wojewódzkim, a mianowicie:

Rok 1986 Nagroda specjalna w V Wojewódzkim przeglądzie Amatorskich Zespołów Folklorystycznych w Częstochowie

Rok 1988 II miejsce w VI Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych i Folklorystycznych Wsi Częstochowskiej w Częstochowie

Rok 1991 Udział w III Krajowym Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych w Kielcach

Rok 1993 II Miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych w Kielcach

Rok 1995 Udział w Ogólnopolskich Dożynkach Jasnogórskich Częstochowie

Rok 1996 Udział w programie TV Katowice „Na ludową nutę”

Rok 1998 III miejsce w V Festiwalu Zespołów Folklorystycznych województwa częstochowskiego Kłobucku

Rok 1999 III miejsce w Estradzie Folkloru XI Opolskiego Święta Pieśni Ludowej w Gogolinie

Rok 2000 Udział w koncercie głównym Wojewódzkiego Święta Plonów w Dzierżysławiu, gmina Kietrz, woj. opolskie oraz udział w Jesiennych Targach Sztuki Ludowej w skansenie w Bierkowicach /Muzeum Wsi Opolskiej/

Rok 2001 Udział w koncercie galowym TVP „ Biesiada z rolną” w Ciechocinku oraz zdobycie II miejsca w XII Ogólnopolskim Święcie Pieśni Ludowej „Gogolin 2001”

Rok 2002 Udział w Jesiennych Targach Sztuki Ludowej w Bierkowicach oraz udział w II Powiatowym Przeglądzie Kolęd w Gorzowie Śl.

Rok 2003 Udział w Dożynkach Wojewódzkich – Góra Św. Anny

Rok 2004 Udział w Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej „Wiatraki 2004”

Rok 2005 Wyróżnienie w I Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Kresowej w Łosiowie oraz udział w koncercie w czasie Targów „Wiosna Kwiatów 2005” w Łosiowie

2006 wyróżnienie w II Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Kresowej w Łosiowie

2006 III miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej „Wiatraki 2006” w Kosorowicach, woj. opolskie

2006 udział w finale VIII Jurajskiego Festiwalu Folklorystycznew Filharmonii Częstochowskiej /zespół dziecięcy „STRUGA” oraz kapela ludowa

2007 IV miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Kresowej w Łosiowie

W miesiącu marcu 2008 roku nastąpiła zmiana i odnowa składu zespołu, co w niedługim czasie zaowocowało nowymi sukcesami i nagrodami.

2008 II nagroda w V Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Kresowej w Łosiowie

2008 III nagroda w Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej „WIATRAKI 2008”

2008 udział w Festiwalu Folklorystycznym „Sąsiedzkie spotkania” w Muzeum Wsi Opolskiej

2008 III nagroda w IX Jurajskim Festiwalu Folklorystycznym „Folklor Jury” w Częstochowie

2009 III miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Kresowej w Łosiowie

2010 I miejsce w Festiwalu Folklorystycznym powiatu kłobuckiego we Wręczycy Wielkiej

2010 wyróżnienie w X Jubileuszowym Jurajskim Festiwalu Folklorystycznymw Kłobucku

2011 nagroda specjalna za najlepiej zachowaną w oryginale pieśń ludową w VI Festiwalu Folklorystycznym Powiatu Kłobuckiego

2012 III miejsce w XI Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej „Wiatraki 2012” w Kosorowicach

2012 II miejsce w kategorii prezentacji zespołów oraz obrzędów w VII Festiwalu Folklorystycznym Powiatu Kłobuckiego

2012 II miejsce w XI Jurajskim Festiwalu Folklorystycznym w Częstochowie

Utrzymujemy również kontakty zagraniczne. W 2005 roku w ramach wymiany kulturalnej zespół „Rudniczanki” przebywał kilka dni w partnerskiej gminie Soblahov w Słowacji. Kolejnym partnerem została gmina Mostenka z Czech

w ramach wspólnie realizowanego projektu współfinansowanego ze środków unijnych Euroregionu Pradziad „FOLK FESTIWAL RUDNIKI-MOSTENKA”. Imprezie, która odbyła się w czerwcu 2009 roku, towarzyszył przegląd zespołów folklorystycznych z Czech i Słowacji. Z kolei czerwcu 2010 „Rudniczanie” pojechali z rewizytą do Czech, gdzie miała miejsce konfrontacja dorobku kulturalnego zaprzyjaźnionych gmin. W 2012 roku zespół znów wystąpił w gminie Soblahov w ramach dorocznej uroczystości „Lato z muzyką”, a w regionie Hana w Czechach uświetniał uroczystości żniwne .

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

 

 

Wersja XML