Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Numer konta

NUMER KONTA

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W RUDNIKACH

ul. Okólna 2 

46-325 Rudniki

 

Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem

44 8909 1045 0050 0500 0039 0001

Wersja XML