Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Naprzeciw przedsiębiorczym

Brak opisu obrazka

Już wkrótce ruszą prace wyburzeniowe starych garaży usytuowanych obok Ośrodka Zdrowia w Rudnikach. Na ich miejscu powstanie nowoczesny budynek służący rozwojowi przedsiębiorczości. To pierwszy tego typu obiekt, który funkcjonować będzie na terenie powiatu oleskiego oraz pierwszy w województwie opolskim zlokalizowany na terenach wiejskich. Środki na jego budowę pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, natomiast wszelkie roboty budowlane wykonane zostaną przez firmę STB z Częstochowy. Jego uruchomienie przewidziano na II kwartał 2014 roku.

Sam obiekt Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości składać się będzie z 5 jednakowych modułów, z czego 4 przeznaczone zostaną pod wynajem. Każdy z najemców będzie miał do wyłącznej dyspozycji lokal o powierzchni ok. 42 m2. Ponadto przez cały 5 letni okres inkubacji firmy korzystać będą ze wspólnej sali konferencyjnej, dostępnych sprzętów multimedialnych czy doraźnej pomocy osoby zatrudnionej w inkubatorze. Czynnikiem zachęcającym do skorzystania z oferty inkubatora jest konkurencyjna opłata za wynajem lokalu oraz dobra lokalizacja, a wszystko po to by wspierać osoby przedsiębiorcze w pierwszym okresie działalności. Z usług inkubatora skorzystać będą mogli działający na rynku przedsiębiorcy oraz osoby zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej, korzystając z doradztwa, bądź uczestnicząc w organizowanych szkoleniach.

Historia funkcjonowania inkubatorów w Polsce pokazuje, iż działalność ich ma pozytywny wpływ na rozwój gospodarki regionów. Jesteśmy przekonani, że powstanie Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości wpłynie na poprawę dostępu do profesjonalnych usług okołobiznesowych.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML