Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Opis zadania:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rudniki

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

18.06.2013 r. godz. 9.00

Ogłoszenie o przetargu:

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

ZIPSIWZ
Zapytania wraz z wyjasnieniami z dnia 14-06-2013 r.
Zmiana SIWZ
PDFWyjaśnienia
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFOgłoszenie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie

 

Wersja XML