Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Turniej tenisa stołowego

Cyklicznym przedsięwzięciem sportowym jest Gminny Turniej Tenisa Stołowego o puchar Przewodniczącego Rady Gminy.

Tegoroczna XVII edycja turnieju odbyła sie w sobotę – 3 marca br. w hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Rudnikach. Organizatorem zawodów był Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach przy współpracy szkół podstawowych w Dalachowie i Jaworznie oraz Gimnazjum Publicznego w Rudnikach. Imprezie patronował Przewodniczący Rady Gminy -Edward Gładysz.

W turnieju udział wzięło 91 zawodników.

Najlepsi w poszczególnych kategoriach to:

Dziewczęta klas I-III
1. Ilona Pawelec –P. S.P.Dalachów
2. Anna Pinkosz – P.S.P.Dalachów
3. Paulina Kierzek –P. S.P.Dalachów

Dziewczęta klas IV-VI
1. Daria Wydmuch – P.S.P.Dalachów
2. Paulina Matusiak –P. S.P.Jaworzno
3. Klaudia Kluba – P.S.P.Jaworzno

Dziewczęta -Gimnazjum
1. Katarzyna Pawlaczyk – G.P.Rudniki
2. Magdalena Świtała – G.P.Rudniki

Chłopcy klas I-III
1. Patryk Ryng – P.S.P. Jaworzno
2. Mikołaj Domański – P.S.P. Dalachów
3. Damian Tasarz – P.S.P. Dalachów

Chłopcy klas IV-VI
1. Adrian Jekiel – P.S.P. Jaworzno
2. Mateusz Zając – P.S.P. Jaworzno
3. Mateusz Grzebiela – P.S.P. Żytniów

Chłopcy- gimnazjum
1. Michał Jekiel – Jaworzno
2. Zbigniew Jurczyk – Jaworzno
3. Artur Smolarz – Dalachów

W punktacji ogólnej Puchar Przewodniczącego Rady Gminy zdobyła Szkoła Podstawowa w DALACHOWIE.

W godzinach popołudniowych miały miejsce rozgrywki w kategorii młodzieży i dorosłych. Puchary wywalczyli :
Młodzież 15-29 lat
1. Łukasz Francka – Dalachów
2. Radosław Więckowski - Odcinek
3. Sylwester Werner – Jaworzno

Mężczyźni 30-39 lat
1. Tomasz Duda – Jaworzno
2. Mirosław Bednarek – Dalachów
3. Ryszard Kawalec - Żytniów

Mężczyźni powyżej 40 lat
1. Jan Panek – Jaworzno
2. Andrzej Kluba – Mostki
3. Bogusław Wydmuch – Dalachów

Puchary i dyplomy wręczyli Edward Gładysz – Przewodniczący Rady Gminy , Roman Pinkosz- sędzia główny zawodów oraz Janina Pawlaczyk - dyrektor GOKSiR.

W tym samym czasie w hali sportowej trwały rozgrywki I Mistrzostw Powiatu Oleskiego w Tenisie Stołowym . W zawodach udział wzięło 58 osób.

Zwycięzcy w kategorii open mężczyzn do 40 lat:
1. Jacek Stańczyk – Praszka
2. Zbigniew Orzeszyna – Olesno
3. Paweł Stańczyk – Praszka Z

wycięzcy w kategorii open mężczyzn powyżej 40 lat :
1. Zdzisław Kleszcz – Olesno
2. Jan Panek -Jaworzno
3. Edmund Olszowy – Praszka

W kategorii open kobiet najlepsze okazały się:
1. Agnieszka Pinkosz – Dalachów
2. Katarzyna Pawlaczyk – Rudniki
3. Daria Wydmuch – Dalachów

Imprezie patronował i puchary wręczył Wicestarosta Powiatu Olesno – Stanisław Belka.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML