Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia, komunikaty

 • Decyzja

  dotycząca wydania zezwolenia na usunięcie 736 sztuk drzew oraz 750 m2 krzewów, rosnących przy linii kolejowej nr 181 Herby Nowe – Oleśnica w km 32,750 – 42,000
  Data publikacji: 22-01-2020 07:45
 • Obwieszczenie

  Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnie
  Data publikacji: 21-01-2020 09:51
 • Nabór na stanowisko urzędnicze

  Nabór na stanowisko: podinspektor ds. gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
  Data publikacji: 20-01-2020 14:22
 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie linii napowietrznej nN 0,4 kV wraz z budową linii kablowych 0, 4 kV, zasilanych ze stacji transformatorowej CZZ50438 „Żytniów 5”
  Data publikacji: 20-01-2020 10:42
 • Obwieszczenie

  dotyczące wycofania wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Data publikacji: 17-01-2020 09:11
 • Zaproszenie na szkolenie

  Izba Rolnicza w Opolu zaprasza rolników na spotkanie w sprawie prowadzenia ewidencji  odpadów w BDO   i programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
  Data publikacji: 16-01-2020 14:26
 • Informacja

  dla właścicieli gruntów rolnych
  Data publikacji: 16-01-2020 14:22
 • Informacja dla przedsiębiorców

  Przypomnienie o konieczności dokonania opłaty I raty za korzystanie w 2020 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Data publikacji: 15-01-2020 10:38
 • Obwieszczenie

  Konsultacje społeczne w sprawie przystąpienia do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego, którego integralna część stanowi plan działań krótkoterminowych
  Data publikacji: 14-01-2020 07:36
Wersja XML