Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia, komunikaty

 • Wykaz

  Brak opisu obrazka
  nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Data publikacji: 04-08-2020 13:45
 • Wykaz

  Brak opisu obrazka
  wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Data publikacji: 04-08-2020 13:33
 • Informacja

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnikach informuje, że wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych  oraz funduszu alimentacyjnego będą realizowane  21 sierpnia 2020 r.
  Data publikacji: 30-07-2020 13:22
 • Bezpłatne szkolenie e-learningowe

  Brak opisu obrazka
  Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach poddziałania 8.5 PROW 2014-2020
  Data publikacji: 30-07-2020 08:19
 • Zaproszenie do składania ofert

  Wykonanie aktualizacji  Gminnej Ewidencji Zabytków, Programu opieki  nad zabytkami oraz  Planu ochrony zabytków na wypadek  konfliktu  zbrojnego i sytuacji  kryzysowych na terenie  gminy Rudniki
  Data publikacji: 29-07-2020 11:41
 • Obwieszczenie

  Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Data publikacji: 27-07-2020 13:32
 • Obwieszczenie

  Brak opisu obrazka
  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Data publikacji: 21-07-2020 13:26
 • Okresowa Ocena Jakości Wody

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 16-07-2020 10:40
 • Informacja Ministerstwa Cyfryzacji

  Rejestr Danych Kontaktowych (RDK)
  Data publikacji: 15-07-2020 09:26
Wersja XML