Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia, komunikaty

 • Informacja

  charakterystyka czynników wpływających na stan powietrza
  Data publikacji: 23-01-2020 14:35
 • Komunikat

  w sprawie spalania odpadów w miejscach niedozwolonych
  Data publikacji: 23-01-2020 14:30
 • Informacja

  od GDDKiA w Opolu
  Data publikacji: 23-01-2020 12:30
 • Informacja

  od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu
  Data publikacji: 23-01-2020 12:26
 • Informacja

  Brak opisu obrazka
  Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Spotkanie informacyjne w Opolu 
  Data publikacji: 23-01-2020 11:39
 • Decyzja

  dotycząca wydania zezwolenia na usunięcie 736 sztuk drzew oraz 750 m2 krzewów, rosnących przy linii kolejowej nr 181 Herby Nowe – Oleśnica w km 32,750 – 42,000
  Data publikacji: 22-01-2020 07:45
 • Obwieszczenie

  Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnie
  Data publikacji: 21-01-2020 09:51
 • Nabór na stanowisko urzędnicze

  Nabór na stanowisko: podinspektor ds. gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
  Data publikacji: 20-01-2020 14:22
 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie linii napowietrznej nN 0,4 kV wraz z budową linii kablowych 0, 4 kV, zasilanych ze stacji transformatorowej CZZ50438 „Żytniów 5”
  Data publikacji: 20-01-2020 10:42
Wersja XML