Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Turniej Szachowy

W ramach zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych we wtorek 30.01.2007r. w świetlicy Domu Kultury zorganizowano Otwarty Turniej Szachowy dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum.

W turnieju uczestniczyło 19 zawodników z terenu gminy, w kat. szkół podstawowych najlepszym szachistą turnieju został Michał Polak z Porąbek zaś w kat. gimnazjalistów Piotr Bienias z Jaworka.

Organizatorzy przyznali 5-ciu najlepszym zawodnikom w każdej kat. wiekowej nagrody książkowe i dyplomy za zdobyte miejsca.
Są nimi : Młodzież ze Szkół Podstawowych:
1. Michał Polak – Porąbki
2. Anna Augustyniak – Rudniki
3. Marcin Pinkosz – Rudniki
4. Kinga Kaczmarek – Rudniki
5. Małgorzata Bienias – Jawor

Młodziez z Gimnazjum :
1. Małgorzata Polak – Porąbki
2. Damian Łużak – Jaworzno
3. Adam Tołoknów – Rudniki
4. Piotr Bienias – Jawor
5. Patryk Kania – Cieciułów

Wersja XML