Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Rudniki
z dnia 24 września 2010 roku o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz siedzibie gminnej komisji wyborczej

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz.U. z 2003 roku Nr 159, poz. 1547 z późn. zm/ podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach do Rady Gminy Rudniki i Wójta Gminy Rudniki zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku:

Numer okręgu wyborczego Granice okręgu Liczba radnych wybieranych w okręgu
1 Sołectwo Cieciułów: Cieciułów, Brzeziny Cieciułowskie, Stawki Cieciułowskie 1
2 Sołectwo Bugaj: Nowy Bugaj Stary Bugaj, Borek
Sołectwo Bobrowa: Bobrowa
 2
3 Sołectwo Żytniów: Żytniów, Bliźniaki, Hajdamaki, Ignachy, Pieńki, Stawki Żytniowskie, Żurawie
Sołectwo Jelonki: Jelonki, Banasiówka, Kuźnica Żytniowska, Wytoka
2
4 Sołectwo Chwiły: Chwiły
Sołectwo Faustianka: Faustianka
Sołectwo Kuźnica: Kuźnica
Sołectwo Porąbki: Porąbki
1
5 Sołectwo Rudniki: Rudniki, Teodorówka
Sołectwo Jaworek: Jaworek
2
6 Sołectwo Młyny: Młyny
Sołectwo Łazy: Łazy
1
7 Sołectwo Janinów: Janinów
Sołectwo Odcinek: Odcinek
Sołectwo Dalachów: Dalachów
3
8 Sołectwo Mirowszczyzna: Mirowszczyzna
Sołectwo Mostki: Mostki, Polesie
Sołectwo Słowików: Słowików
1
9 Sołectwo Jaworzno: Jaworzno, Jaworzno Bankowe 1
10 Sołectwo Julianpol: Julianpol 1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12.
 

Wójt Gminy
mgr inż. Andrzej Pyziak

Wersja XML