Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 dni, wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy posiadającego stałe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych lub jednostki OSP.

Wymagane dokumenty:

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

Wysokość opłat za korzystanie z zezwolenia jednorazowego:

OPŁATA
(1/12 rocznej opłaty za zezwolenie stałe)

Dotyczy zezwoleń

43,75 zł

do 4,5% alkoholu oraz na piwo

43,75 zł

4,5% - 18% alkoholu (bez piwa)

175 zł

powyżej 18% alkoholu

Termin załatwienia sprawy: w ciągu 30 dni.

Miejsce załatwienia sprawy: Parter, Biuro Obsługi Interesanta, tel. 34 3595-072 w. 37

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.)
  2. Uchwała Nr XXXVI/274/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Rudniki - PDFUXXXVI-274-2018.pdf
Wersja XML