Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ustalenie warunków zabudowy

Ustalenie warunków zabudowy.

Miejsce załatwienia sprawy: UG Rudniki,  Parter, Pokój nr 3 , tel. 34 35 95 072 w. 20

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Wymagane dokumenty:
  • PDFWniosek 
  • Dwa egzemplarze kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 przyjętej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (Starostwo Powiatowe Olesno Wydział Geodezji, Olesno, ul. Powstańców Śl. 6) na jednym egzemplarzu kopii mapy jak wyżej należy nanieść granice terenu objętego wnioskiem, lokalizacją projektowanego obiektu (wymiary gabarytowe, odległości od granic działki)
 2. Opłata: 107 zł w dniu złożenia wniosku na konto Urzędu Gminy w Rudnikach. Opłacie niepodlegają sprawy budownictwa mieszkaniowego.
 3. Czas załatwienia: 60 dni

Dostępne pliki:
Wniosek w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy - PDFWniosek

Wersja XML