Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawy wojskowe

Zwolnienia z poboru.

 1. Uznawanie żołnierzy i poborowych za jedynych żywicieli rodzin:
  Miejsce załatwienia sprawy:
  • UG Rudniki, Referat Spraw Obywatelskich I piętro, pok. nr 4, tel. 3595-072 w. 32
  Sposób załatwienia sprawy:
  1. Wymagane dokumenty:
   • podanie o uznanie za jedynego żywiciela rodziny,
   • karta powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej lub zaświadczenie o pełnieniu tej służby (służby zastępczej) wydane przez właściwą Wojskową Komendę Uzupełnień lub jednostkę wojskową. W przypadku odbywania służby zastępczej zaświadczenie wydane przez właściwy zakład pracy.
   • zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskiwanego przez członka rodziny pozostającego na utrzymaniu żołnierza (poborowego),
   • zaświadczenie o pobieraniu nauki - dotyczy członka rodziny odbywającego studia w szkole wyższej lub w szkole średniej w systemie dziennym,
   • dowód osobisty żołnierza (poborowego).
   • Książeczka wojskowa
  2. Opłaty: nie pobiera się
  3. Czas załatwienia: nie później niż w ciągu 1 miesiąca
 2. Uznawanie konieczności sprawowania przez żołnierza (poborowego) bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.
  Miejsce załatwienia sprawy:
  • UG Rudniki, Referat Spraw Obywatelskich I piętro, pok. nr 4, tel. 3595-072 w. 32
  Sposób załatwienia sprawy:
  1. Wymagane dokumenty:
   • podanie o uznanie konieczności sprawowania przez żołnierza (poborowego) bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
   • orzeczenie Komisji Lekarskiej do spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia o zaliczeniu członka rodziny - podopiecznego do I grupy inwalidów,
   • zaświadczenie o odbywaniu przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej - wydane przez jednostkę wojskową lub właściwą wojskową Komendę Uzupełnień. W przypadku odbywania służby zastępczej zaświadczenie wydane przez właściwy zakład pracy.
   • Książeczka wojskowa
  2. Opłaty: nie pobiera się
  3. Czas załatwienia: nie później niż w ciągu 1 miesiąca
    
Wersja XML