Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat

Informujemy wszystkie Grupy Odnowy Wsi z terenu gminy Rudniki, które otrzymały dofinansowanie w 2012 roku w ramach Gminnego Programu Odnowy Wsi, iż do dnia 30.11.2012r. są zobowiązane zrealizować zadania i złożyć sprawozdania z ich realizacji.
Przypominamy, iż złożenie sprawozdania jest nieodzownym elementem dalszego udziału w Programie i możliwością pozyskiwania środków w kolejnym roku. Nie złożenie sprawozdania lub nie zrealizowanie zadania z przyczyn leżących po stronie Grupy Odnowy Wsi zgodnie z regulaminem dyskwalifikuje daną Grupę z możliwości starania się o środki w kolejnym roku.

Poniżej znajduje się formularz sprawozdania oraz instrukcja jego wypełniania.

Miejsce składania sprawozdania Urząd Gminy w Rudnikach I piętro, pokój nr 2, tel. kontaktowy 034)3595-072 wew.14,
e-mail: promocja@rudniki.pl

Załączniki:
DOCFormularz sprawozdania

Wersja XML