Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Materiał siewny

Nawiązując do pojawiających się informacji o braku materiału siewnego na terenie gmin, w których wystąpiły straty w uprawach rolnych spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania Agencja Rynku Rolnego udostępniła „Rejestr przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie obrotu materiałem siewnym” na terenie województwa opolskiego.

Rejestr ten dostępny jest do wglądu w Urzędzie Gminy Rudniki.
Wersja XML