Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Rudniki (pok. 6) do odbioru są OŚWIADCZENIA producentów rolnych o powierzchni upraw rolnych wymagających ponownego obsiewu, które zostały złożone przez dniem 11 maja 2012 roku. Przypominamy, że aby uzyskać pomoc na przesianie upraw ozimych należy złożyć wniosek do biura powiatowego ARiMR do 1 czerwca br. załączające do niego OŚWIADCZENIE, potwierdzone przez komisję powołana przez wojewodę.

Wersja XML