Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

Informujemy że w Biuletynie Informacji Publicznej znajuje się obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategiczne oceny oddziaływania na środowiska Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wraz z Plane Gospodarki Odpadami dla Gminy Rudniki.

Wersja XML