• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dla Grup Odnowy Wsi

Informujemy wszystkie grupy Odnowy Wsi z terenu Gminy Rudniki o zbliżającym się terminie składania sprawozdań z realizacji zadań w ramach Gminnego Programu Odnowy Wsi - nabór 2010.

Ostateczny termin dostarczenia sprawozdania merytoryczno – finansowego upływa dnia 30 listopada 2010 roku. Nie złożenie w terminie w/w sprawozdania dyskwalifikuje grupę odnowy wsi do składania wniosku w kolejnym roku.

Załącznik: DOCWzór sprawozdania

Wersja XML

Gmina Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
46-325 Rudniki
tel. 34 359 50 72
fax 34 359 50 13
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7182934
w tym miesiącu: 71553
dzisiaj: 121