Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki konkursu Gminnego Programu Odnowy Wsi

Informujemy, że w dniu 18 maja br. Komisja Realizacji Projektów Gminnego Programu Odnowy Wsi w składzie:

a) Małgorzata Gajda – Przewodnicząca Komisji
b) Elżbieta Baros– Członek Komisji
c) Beata Wolf-Morawiak– Członek Komisji

powołana Decyzją 1/P/2010 Wójta Gminy Rudniki z dnia 17 maja 2010 roku, oceniła wnioski złożone przez Grupy Odnowy Wsi z terenu Gminy Rudniki w ramach naboru 2010. W związku z powyższym dofinansowanie otrzymały następujące grupy:

1. Bobrowa
2. Bugaj
3. Cieciułów
4. Chwiły
5. Dalachów
6. Janinów
7. Jaworzno
8. Żytniów
9. Mostki
10.Odcinek

Zadania winny być wykonane zgodnie z przedłożonymi we wnioskach harmonogramami, a następnie rozliczone poprzez złożenie sprawozdań merytorycznych do dnia 30.11.2010r. Nie złożenie sprawozdania lub nie zrealizowanie projektu w w/w terminie dyskwalifikuje grupę odnowy wsi do składania wniosku w kolejnym roku.
Projekty zostaną zrealizowane poprzez zapłatę przedłożonych zgodnie z wnioskami faktur adresowanych na Gminę Rudniki.

Życzymy powodzenia przy realizacji zadań.


Dane do faktury:
Gmina Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12
46-325 Rudniki
NIP 576-14-95-213

 

Wersja XML