Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jak postępować z odpadami niebezpiecznymi?

Jak postępować z odpadami niebezpiecznymi?

 

 

W naszym domowym kubełku pojawiają się bardzo różne odpady, które przestały być dla nas użyteczne. ODPADY  NIEBEZPIECZNE, których jest tak mało – 1% są jednak bardzo dużym problemem, ponieważ zagrażają naszemu zdrowiu jak też trują nasze środowisko. Odpady te, dla naszego dobra , nie powinny trafić na wysypisko wraz z innymi.

 

 

Nie nadają się one w większości do ponownego wykorzystania i powinny być składowane w specjalnie zabezpieczonych miejscach lub unieszkodliwiane w specjalnych zakładach.

 

Odpady niebezpieczne wchodzące w skład strumienia odpadów komunalnych to przede wszystkim:

1.       baterie i akumulatory ołowiane,

2.       detergenty zawierające substancje niebezpieczne,

3.       odczynniki fotograficzne,

4.       farby, tusze, farby drukarskie, różne lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne,

5.       lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć /termometry/,

6.       przeterminowane lekarstwa,

7.       przepracowane oleje, smary, smoły,

8.       wykładziny i inne produkty z PCW,

9.       środki ochrony roślin,

10.    rozpuszczalniki,

11.    zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne.

 

Co możemy obecnie robić, żeby zabezpieczyć siebie i innych oraz nasze środowisko przez truciznami z odpadów niebezpiecznych?

 

Możemy wydzielać /segregować/ z grupy odpadów komunalnych, te które są odpadami niebezpiecznymi i przynosić do specjalnego kontenera, który będzie podstawiany w różnych miejscach na terenie gminy. I tak odpady niebezpieczne unieszkodliwimy:

 

w Rudnikach (obok przystanku PKS) – 25 maja
w Dalachowie (obok Szkoły Podstawowej) – 26 maja

w Jaworznie (obok Szkoły Podstawowej) – 28 maja

w Żytniowie (obok Szkoły Podstawowej) – 1 czerwca
w Cieciułowie (obok Szkoły Podstawowej) – 27 maja

 

Postępujmy  WSZYSCY  właściwie  z  odpadami a  będziemy  ŻYĆ zdrowo!

Zapraszamy  wszystkich do akcji  segregowania odpadów!

 

 

Wersja XML