Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA DLA PRZEDSIEBIORCÓW

W związku z nowelizacją Programu Operacyjnego oraz Uzupełnienia Programu, zawęziła się grupa potencjalnych beneficjentów poddziałania 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji”, dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zmodyfikowano również zasady wyboru projektów, w tym kryteria techniczno-ekonomiczne i merytoryczne, szczególny nacisk kładąc na innowacyjność projektów oraz na tworzenie nowych miejsc pracy. Zmianie uległa także Instytucja wdrażająca, której funkcje będzie pełniła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Nabór wniosków nastąpi jeszcze w tym roku, niestety w chwili obecnej nieznany jest dokładny termin naboru.

Bardzo proszę o śledzenie stron internetowych związanych ze SPO WKP tj. www.konkurencyjnosc.gov.pl, www.rif.opole.pl oraz www.funduszestrukturalne.gov.pl

Wersja XML