• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - ROK 2010

 W listopadzie 2010 r. zakończyły się wszystkie działania związane z tegoroczną edycją programu. W ramach działań były realizowane kursy/szkolenia: kurs obsługi komputera i kasy fiskalnej, monter instalacji wod-kan-co, kurs prawa jazdy kat. B, pracownik do prac remontowo-wykończeniowych.

Już w trakcie trwania kursu jedna osoba podjęła pracę.

W grudniu planowane jest oficjalne podsumowanie tego rocznego projektu.


W 2010 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnikach złożył kolejny wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. Program aktywnej integracji w Gminie Rudniki.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Prpgramu Operacyjnyjnego Kapitał Ludzki.

Program adresowany jest dla osób w wieku aktywności zawodowej, niepracujących, bezrobotnych, posiadających niskie kwalifikacje i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Zgodnie z zapisami projektu w lipcu rozpoczął się kurs autopromocji. W kursie udział bierze 8 osób z terenu naszej gminy.

Projekt kończy się w listopadzie br.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

Wersja XML

Gmina Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
46-325 Rudniki
tel. 34 359 50 72
fax 34 359 50 13
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7183035
w tym miesiącu: 71654
dzisiaj: 222