Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referaty

SEKRETARIAT - POKÓJ NR 2 /I piętro/
Joanna DWORNIK

tel. 34/ 35 95 072 lub 34/ 35 95 093
fax. 34/ 35 95 013
e-mail:

Inspektor Ochrony Danych

e-mail:

 

WÓJT – Grzegorz DOMAŃSKI

ZASTĘPCA WÓJTA - Anna SEKIENDA

SEKRETARZ – Iwona NAPIERAJ

REFERAT ORGANIZACYJNY
   
KIEROWNIK - POKÓJ NR 2 /parter/
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Małgorzata GAJDA 

tel. wew. 24
 


EWIDENCJA LUDNOŚCI - POKÓJ NR 9 /parter/
Magdalena ŚLIWIŃSKA

Zastępca Kierownika USC
tel. wew. 22


OBSŁUGA RADY GMINY, KADR, WYBORÓW - POKÓJ NR 9 /parter/
Monika WOŹNA

tel. 34/ 35 95 072


    
SPRAWY WOJSKOWE, OBRONA CYWILNA - POKÓJ NR 6 /parter/
Paweł Łużak

tel. wew. 25

INFORMATYK - POKÓJ NR 4 /parter/
Daniel PILAK

tel. wew. 30


    
EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ /Biuro Obsługi Interesanta/
Mariola JURCZYK

tel. wew. 37


    

REFERAT FINANSOWY

SKARBNIK - POKÓJ NR 3 /I piętro/
Beata WOLF-MORAWIAK

tel. wew. 16
KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA - POKÓJ NR 5 /I piętro/
Katarzyna JANICKA
Zofia BERNAŚ
Edyta WOJTUŃ
Barbara PREŚ
tel. wew. 15, 21


    
WYMIAR PODATKÓW - POKÓJ NR 5 /parter/
Beata Kubacka

tel. wew. 23
KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA - POKÓJ NR 5 /parter/
Anna LEWANDOWSKA

tel. wew. 23


    


REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ i ROLNICTWA

   
KIEROWNIK - POKÓJ NR 6 /parter/
Jolanta KUBAT
tel. wew. 26 


DROGI - POKÓJ NR 2 /parter/
Łukasz WICHER

tel. wew. 24

WODOCIĄGI - Sekcja Usług Komunalnych

KIEROWNIK - Łukasz SYKULSKI


kom. 607-605-634 (zgłoszenia awarii wod-kan, itp.)

Katarzyna ŁĘGOSZ

pracownik administracyjny

tel. 34/ 3595 057 (w dni robocze w godz. 7.30 - 15.00)

 


Eugeniusz KACZMAREK
kom. 501-825-039(zgłoszenia awarii awarii wod-kan, itp.)

OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI, INKASENT - Biuro Obsługi Interesanta
Mariusz KNETKI

tel.wew. 37
    

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA, NIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - POKÓJ NR 6 /parter/
   

KIEROWNIK – POKÓJ NR 6 /parter/

Beata NOWAKOWSKA-FAŁAT

tel. wew. 25

 

GOSPODARKA ODPADAMI

Marta GARNCAREK

tel. wew. 25

WYCINKA DRZEW, OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI, OSP

Paweł ŁUŻAK

tel. wew. 25

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Anna KEPIŃSKA

Anna Wilkowiecka

tel. wew. 18

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE GMINY

Anna FUKS

tel. wew. 20

REFERAT OŚWIATY - POKÓJ NR 2 i 4 /II piętro/

KIEROWNIK

Aleksandra BIAŁKOWSKA

tel. wew. 17 I 28

   
URZĄD STANU CYWILNEGO
   
KIEROWNIK - POKÓJ NR 4 /I piętro/

Joanna PAZGAN

tel. wew. 32
RADCY PRAWNI - POKÓJ /II piętro/

Grzegorz WIĘCŁAWIK
Łukasz HUSZNO
tel. wew. 35PROMOCJA I ROZWÓJ GMINY
POKÓJ NR 1 /II piętro/
e-mail:
tel. wew. 14

Adam WIKTOR
Małgorzata KĘDZIA


 


Iwona NAPIERAJ – sekretarz

tel. wew. 14
e-mail:

 

 

 

Wersja XML