Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

    Przez trzy kolejne dni 12, 13 i 14 marca w Domu Kultury w Rudnikach dzieci reprezentujące wszystkie przedszkola i szkoły z terenu gminy rywalizowały o miano najlepszego recytatora. Udział w konkursie wzięło ponad 50 osób.
    Komisja oceniająca w składzie: Bogdana Krzak, Anna Winiarska , Joanna Bryś, Małgorzata Lukas i Lidia Madeła nie miała łatwego zadania. Wszyscy uczestnicy przygotowani byli doskonale. Biorąc pod uwagę zarówno walory estetyczne języka, a mianowicie dykcję, rytm i intonację , jak i właściwy dobór repertuaru nagrodzono w poszczególnych kategoriach wiekowych wymienione poniżej osoby.
Klasy I-III
I miejsce – Ewelina Kostek – PSP Cieciułów
dwa równorzędne II miejsca – Igor Augustyniak z PSP w Dalachowie filia Rudniki oraz Laura Materak z PSP w Żytniowie,
Wyróżnienia: Julia Jachymska – Jaworzno, Wiktoria Preś – Dalachów, Kinga Kubacka - Dalachów, Weronika Pawelec – Dalachów i Vanessa Wilk - Cieciułów
Klasy IV-VI
I miejsce– Dominika Mirowska – Jaworzno
dwa równorzędne drugie miejsca : Jakub Jachymski z Jaworzna i Magdalena Kubacka z Dalachowa , III miejsce – Wiktoria Surowa – z Cieciułowa oraz wyróżnienia : Julia Ramus z Żytniowa, Weronika Dzierżak z Jaworzna i Julia Sikora z Dalachowa
Gimnazjum :
I miejsce - Marcelina Koterba , II miejsce – Aleksandra Ptaszyńska, dwa równorzędne III miejsca – Agata Adamska i Roksana Lewandowska, wyróżnienie – Julia Słowik
Przedszkola :
          W kategorii przedszkolaków o miano najlepszego konkurowało 15 dzieci.
Dwa równorzędne I miejsca zajęły pięciolatki, za świetną recytację i doskonałą interpretację prezentowanych wierszy - Marlenka Gacek
z Jaworzna i Alicja Cieśla z Cieciułowa. II miejsce zdobyła Iga Staniszewska z przedszkola w Rudnikach, natomiast trzy równorzędne trzecie nagrody otrzymały Marta Garncarek z Dalachowa oraz Daria Kałwak i Wiktoria Gorzelak z przedszkola w Rudnikach.
     Najlepsi otrzymali nagrody książkowe, pozostali uhonorowani zostali pamiątkowymi dyplomami i upominkami. Organizatorem przedsięwzięcia był GOKSiR w Rudnikach.
 

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka    Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

Wersja XML