Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

100-lecie OSP Cieciułów

W naszej gminie w dniach 04-05.08.2012 r. odbył się Jubileusz 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieciułowie. W niedzielę odbyła się Msza Święta koncelebrowana przez ks. Józefa Foltyńskiego, proboszcza Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Cieciułowie, ks. Piotra Bednarza, proboszcza Parafii p.w. Świętego Erazma w Sulmierzycach oraz księdza Krzysztofa Błaszkiewicza, proboszcza Parafii p.w. Świętego Mikołaja w Rudnikach, a jednocześnie kapelan gminny OSP. Oficjalne uroczystości trwały
w niedzielę przed Ośrodkiem Tradycji Wiejskiej i Strażackiej w Cieciułowie, tam odznaczono zasłużonych strażaków. Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP nadało Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieciułowie najwyższe odznaczenie- Złoty Znak Związku OSP RP. Jest to najważniejsze odznaczenie w polskim ochotniczym pożarnictwie, nadawane wyróżniającym się strażom pożarnym, o co najmniej 100-letniej działalności. Dekoracji dokonał członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Opolu – brygadier Zygmunt Zalewski. Uroczystości rozpoczęły się podniosłym korowodem, w którym przemaszerowały pododdziały strażaków z gminy Rudniki wraz z pocztami sztandarowymi. Ochotnicza Straż Pożarna powstała w 1912r. Tyle też lat druhowie niosą zorganizowaną pomoc swoim bliskim, sąsiadom oraz mieszkańcom innych miejscowości. Podczas uroczystości odsłonięto pamiątkową tablicę upamiętniającą stuletni jubileusz jednostki, odsłonięcia dokonali Andrzej Pyziak – wójt gminy Rudniki, prezes OSP Cieciułów – Robert Ferenc oraz Małgorzata Małolepsza - sołtys wsi Cieciułów. Następnie przedstawiano najważniejsze zapisy z Kroniki dziejów OSP oraz wręczono medale, odznaczenia i wyróżnienia strażakom ochotnikom za bezinteresowną służbę na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia.

Złotym Medalem ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa" odznaczeni zostali Druhowie:
Zygfryd Mielczarek, Jarosław Pinkosz, Ireneusz Ochota
Srebrnym Medalem ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa" odznaczeni zostali Druhowie:
Henryk Sykuła, Mariusz Raj
Brązowym Medalem ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa" odznaczeni zostali Druhowie:
Zbigniew Małolepszy, Grzegorz Sykuła
Złotą Odznaką „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” wyróżniony został:
druh Marcin Ośródka /Opiekun MDP/
Brązowa Odznaka „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” wyróżnione zostały Druhny:
Aleksandra Ferenc, Daria Badera, Ewa Rosak, Aleksandra Rosak, Karolina Lach, Beta Juszczak, Beata Sieradzka, Magdalena Łapucha, Monika Łapucha, Marzena Porębska
Odznaką Za wysługę lat wyróżnieni zostali n/w Druhowie:
50 lat – Józef Skowronek
30 lat – Kazimierz Ośrodka , Robert Ferenc
20 lat – Tadeusz Namyślak
10 lat - Dorota Ferenc, Bożena Sykuła
5 lat – Małgorzata Małolepsza, Michał Wiendłocha

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

Wersja XML