Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminny Turniej Tenisa Stołowego

W Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego o puchar Przewodniczącego Rady Gminy udział wzięło 61 zawodników. Tegoroczna edycja  odbyła się  17 marca, w szkole
w  Dalachowie.

Zwycięzcy w poszczególnych regulaminowych kategoriach to:

Kat. dziewczęta -klasy I-III

I miejsce – Kinga Plewa – Dalachów,  II  – Sonia Plewa - Dalachów

Kat. chłopcy – klasy I-III

I miejsce –  Wiktor Kubacki- Żytniów    II  – Kacper PawlaczykŻytniów

            Kat. młodzicy

I miejsce – Oskar Ryng – Julianpol , II – Tomasz Badera – Borek, III – Daniel Kucharski - Jaworzno

Kat. Dziewczęta – klasy IV-VI

I miejsce –Aleksandra Zając – Odcinek , II– Natalia Sowa, III- Martyna Matyska - Dalachów

Kat. chłopcy – klasy IV-VI

I miejsce – Bartłomiej Stasiak – Rudniki, II – Mateusz Zając – Odcinek , III– Łukasz Plewa

             Gimnazjum – chłopcy – I miejsce – Patryk Sobieraj – Rudniki, II – Piotr Wolny- Dalachów, III – Mateusz Mencel - Dalachów

 

Kobiety „OPEN” – I miejsce – Karolina Zając – Rudniki, II – Agnieszka Pinkosz,

III- Katarzyna Wiatr

 

Mężczyźni do 39 lat – I miejsce – Karol Włoch – Dalachów, II – Bartosz Włoch –Dalachów,  III – Patryk Ryng - Julianpol

 

Mężczyźni powyżej 40 lat – Jan Panek –Jaworzno, II – Mirosław Bednarek – Dalachów, III – Krzysztof Szyszka - Dalachów

 

Najlepsi uhonorowani zostali pucharami i pamiątkowymi dyplomami, które wręczyli patronujący imprezie przewodniczący Rady Gminy Edward Gładysz, dyrektor GOKSiR – Janina Pawlaczyk oraz  Roman Pikosz – sędzia  techniczny zawodów.

Imprezę przygotował GOKSiR w Rudnikach przy współpracy z UKS w Dalachowie.

 

  Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

 

Wersja XML