• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rada i władze gminy

WŁADZE GMINY RUDNIKI:

Brak opisu obrazka

Wójt
mgr Grzegorz Domański

Od urodzenia mieszka w gminie Rudniki. Posiada wyższe wykształcenie z zakresu matematyki oraz z  informatyki i zarządzania. Przez ostatnie 11 lat był dyrektorem szkoły podstawowej. Od  wielu lat działał w samorządach, m.in. jako radny gminny oraz radny powiatowy. Ma także doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych (przygotował i realizował kilka projektów w branży oświatowej).

e-mail:

 

Brak opisu obrazka

Zastępca Wójta 

mgr inż. Anna Sekienda

Ukończyła 5-letnie, jednolite studia stacjonarne na Politechnice Opolskiej, na kierunku Inżynieria Środowiska, uzyskując tytuł magistra inżyniera. Urodziła i wychowała się w Janinowie. Od 2006 r. nieprzerwanie aktywna zawodowo. Dotychczas pracowała w sektorze prywatnym, zdobywając doświadczenie, z czego największe dotyczy Zamówień Publicznych, głównie z obszaru drogownictwa.

E-mail:  zastepcawojta@rudniki.pl   

 

Brak opisu obrazka

Sekretarz

inż. Iwona Napieraj

Ukończyła 2-letnią szkołę policealną w Praszce o profilu informatycznym. a potem studia inżynierskie na Politechnice Częstochowskiej na Wydziale Zarządzania. Związana z Gminą Rudniki od urodzenia. Rozpoczęła pracę w Urzędzie Gminy w Rudnikach w 1995 r. Posiada duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków z UE.

e-mail:

 

Brak opisu obrazka

Skarbnik

mgr inż. Beata Wolf-Morawiak

 

 

RADA GMINY RUDNIKI

 

Brak opisu obrazka

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jarosław Marchewka

Nieprzerwanie od roku 1998 pełni funkcję Radnego Gminy Rudniki. W V kadencji (2006-2010) był Wiceprzewodniczącym Rady Gminy. Funkcję Przewodniczącego pełni po raz pierwszy. Jest nauczycielem historii oraz wiedzy o społeczeństwie w Publicznej Szkole Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach. Został nagrodzony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką Opolskiego Związku Piłki Nożnej oraz Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Jest członkiem Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego. Prowadzi zajęcia gry w szachy dla dzieci i młodzieży.

Przewodniczący rady pełni dyżur w Urzędzie Gminy w Rudnikach w każdy wtorek od 14.00 do 16.00

 

 


Brak opisu obrazka

LISTA RADNYCH (w kolejności wg okręgów)

Nr okręgu Nazwisko i imię
1 Sowa Damian
2 Pakuła Henryk
3 Woźny Mirosław
4 Dwornik Grzegorz
5 Materak Andrzej
6 Klimek Honorata
7 Włóka Karol
8 Marchewka Jarosław
9 Stanek Mariusz
10 Kaczmarek Bogusława
11 Orzeszyna Ewa
12 Szczęsna-Kałwak Aneta
13 Zaręba Dariusz
14 Wojtal Katarzyna
15 Lach Anna

W skład Rady Powiatu Oleskiego z terenu naszej gminy wchodzą:

Belka Stanisław
Rasztar Piotr

Wersja XML

Gmina Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
46-325 Rudniki
tel. 34 359 50 72
fax 34 359 50 13
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7053655
w tym miesiącu: 61966
dzisiaj: 907