Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nagroda Mieszkańców dla Gminy Rudniki

28 września 2012 r. w Filharmonii Opolskiej odbyła się gala podsumowująca realizację RPO WO 2007-2013 i PO KL oraz konferencja prowadzona przez Jacka Żakowskiego
z udziałem m.in. minister Elżbiety Bieńkowskiej, Posła do Parlamentu Europejskiego
dr Jana Olbrychta nt. przyszłej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Gmina Rudniki otrzymała statuetkę oraz dyplom za projekt „Przebudowa Domu Kultury na Centrum Spotkań Muzyków Jazzowych w Rudnikach” za zajęcie I miejsca w plebiscycie „Opolskie euro – nagroda mieszkańców Opolszczyzny”, a także „Specjalne podziękowanie” od Zarządu Województwa Opolskiego za realizację tego projektu. Statuetkę oraz dyplomy z rąk Marszałka Województwa Opolskiego Józefa Sebesty i Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej odebrał Wójt Andrzej Pyziak.
 

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Wersja XML