Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rudniki liderują w PROW

      23 listopada 2012 r. podczas uroczystej konferencji organizowanej w Prószkowie przez Zarząd Województwa Opolskiego wyróżniono samorządy i organizacje, które najlepiej wydają pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Tytuł „Lider w wykorzystaniu środków w zakresie: Odnowa i rozwój wsi, Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz Małe projekty” otrzymały trzy gminy Ujazd, Leśnica, a także Gmina Rudniki. Wyróżnienie tym bardziej cenne, że o miano najlepszych gmin rywalizowało kilkadziesiąt gmin z całego Województwa Opolskiego.Gmina Rudniki w ramach w/w programu pozyskała prawie 6 mln dofinansowania, co pozwoliło zrealizować inwestycje, które polegały między innymi na: „Przebudowie budynku OSP na Wiejskie Centrum Kultury w Żytniowie”, „Przebudowie budynku OSP na Ośrodek Tradycji Wiejskiej i Strażackiej w Cieciułowie”, jak również „Przebudowie biblioteki w Rudnikach wraz z jego częściową adaptacja na Galerię Osobliwości Przyrodniczych oraz Punkt Informacji Turystycznej w Rudnikach”. Pozyskane środki pozwoliły ponadto na budowę kanalizacji, organizację imprez kulturalnych oraz wydanie publikacji. Jesteśmy dumni z uzyskanych osiągnięć naszej gminy i mamy nadzieję, że również na kolejne nasze przedsięwzięcia będziemy mogli pozyskać środków europejskie.
 

Brak opisu obrazka

Wersja XML