Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

III nagroda w konkursie " Partnerstwo bez granic"

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji znalazł się wśród laureatów konkursu „Partnerstwo bez granic”, w którym o miano laureata walczyli organizatorzy 42 inicjatyw realizowanych w województwie opolskim w roku 2009 we współpracy z partnerami zagranicznymi. Komisja oceniając zgłaszane inicjatywy brała pod uwagę m.in. pomysłowość, innowacyjność, skalę uczestnictwa partnerów i uczestników zagranicznych, promocję inicjatyw oraz osiągnięte rezultaty.
Nagrodzony projekt pn. FOLK FESTIWAL RUDNIKI-MOSTENKA zainicjował współpracę kulturalną partnerskich regionów w celu wzajemnego poznania kultury, obyczajów i tradycji mieszkańców gminy Rudniki i czeskiego Mikroregionu Mostenka.
Wspólne warsztaty, prezentacje twórczości ludowej i produktów kulinarnych pozwoliły na poznanie się, nawiązanie przyjaźni i wymianę doświadczeń na różnych płaszczyznach. Nawiązane kontakty są gwarancją kontynuacji przedsięwzięcia w latach następnych .
Pamiątkową statuetkę i dyplom z rąk Marszałka Województwa Józefa Sebesty odebrali Wójt Gminy  Rudniki oraz dyrektor GOKSiR w Rudnikach.

  Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

Wersja XML