Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nagroda za "Najciekawsze gminne strony internetowe poświęcone odpadom"

Gmina Rudniki wzięła udział i zajęła II Miejsce w konkursie organizowanym przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” z Legnicy na „Najciekawsze gminne strony internetowe poświęcone odpadom”.
Konkurs realizowany był w ramach projektu „Rady na bioodpady” i finansowany był przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i skierowany był do jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw gospodarki komunalnej, innych podmiotów prowadzących gospodarkę odpadami na terenie gmin, związków komunalnych.
Konkurs miał na celu podniesienie jakości i poziomu stron internetowych prezentujących zagadnienia ochrony środowiska, a szczególnie odpadów na portalach internetowych gmin i innych podmiotów; upowszechnienie informacji o postępowaniu z odpadami poprzez dostęp internetowy; prezentację najważniejszych zagadnień związanych z gospodarką odpadami na terenie gminy/związku, w sposób ciekawy i zachęcający mieszkańców do zmiany codziennych zachowań i nawyków.
Dyplom i nagrodę rzeczową w postaci aparatu cyfrowego odebrała dla Gminy Rudniki Beata Nowakowska-Fałat, podczas konferencji zorganizowanej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do odwiedzania strony internetowej Gminy Rudniki www.rudniki.pl, zakładka "Środowisko i planowanie przestrzenne", która zawiera informacje z zakresu ochrony środowiska.

  Brak opisu obrazka

Wersja XML