Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Grupy odnowy wsi

W gminie Rudniki działa 15 grup odnowy wsi:
 

Wieś  Lider odnowy wsi
Bobrowa Tomasz Kubacki
Bugaj Grażyna Mroczek
Chwiły Stanisław Chęciński
Cieciułów Małgorzata Małolepsza
Dalachów Izabela Stasiak
Jaworzno Zdzisława Pawlaczyk
Młyny Michał Giec
Mostki Damian Troczka
Odcinek Bogusława Kaczmarek
Rudniki Eugeniusz Kaczmarek
Żytniów Grzegorz Pucka
Janinów Jarosław Borek
Łazy Marianna Podhorodecka
Julianpol Anna Lach
Jelonki Ilona Walacik
Wersja XML