Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarcie drogi Odcinek - Dalachów

 

W dniu 9 października 2021 r. dokonano oficjalnego otwarcia inwestycji pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Odcinek – Dalachów”, na którą gmina pozyskała niezbędne wsparcie finansowe. Kosztowała ponad 600 tyś. zł z czego blisko 260 tys. zł pochodziło z Budżetu Województwa Opolskiego.

W oficjalnym otwarciu uczestniczyły władze samorządowe, radni i okoliczni mieszkańcy. Uroczystość rozpoczął Grzegorz Domański – Wójt Gminy Rudniki od powitania przybyłych gości. W swoim przemówieniu zaznaczył m.in., iż droga ta nie tylko skraca czas podróży do Dalachowa, ale przede wszystkim umożliwia bezpieczne podróżowanie czy to do szkoły, czy kościoła. Nadmienił również o tym, że podjęto niezbędne działania do tego by w przyszłości wykonać brakujący fragment nawierzchni jezdni Odcinek – Młyny. Po jej budowie powstanie jednolity ciąg drogowy Dalachów - Rudniki stanowiący alternatywę zatłoczonej drogi krajowej nr 43. Planowany termin jej wykonania przypada na rok 2022.

Następnie Pani Bogusława Kaczmarek – radna gminy poruszyła istotną kwestię przydrożnej kapliczki, która uniemożliwiała budowę jezdni. Była ona miejscem modlitwy mieszkańców sołectwa i wiernych pielgrzymujących na Jasną Górę. Z usuniętej sosny wykonano nową kapliczkę, którą poświęcił Proboszcz Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy Ks. Tomasz Turczyn.

Kolejnym punktem było uroczyste przecięcie wstęgi, której dokonali: Bogusława Kaczmarek – Radna Gminy Rudniki, Grzegorz Domański – Wójt Gminy Rudniki, ks. Tomasz Turczyn,  Roman Jabłoński – Sołtys Sołectwa Odcinek, Ewa Szczęsna-Kałwak – Radna Gminy Rudniki, Anna Sekienda – Zastępca Wójta, Grzegorz Domański – Wójt Gminy Rudniki.

Na zakończenie zebrani goście udali się na plac sołecki, gdzie czekał już przygotowany poczęstunek.  Jednocześnie korzystając z okazji obecności ks. T. Turczyna poświęcono drewniany budynek służący lokalnej społeczności, który wykonano w ramach Gminnego Programu Odnowy Wsi.

 

Zakres budowy drogi oraz podstawowe dane techniczne:

 

 

 

Wersja XML