Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XVI SPOTKANIE MUZYKÓW JAZZOWYCH W RUDNIKACH

SPOTKANIE MUZYKÓW JAZZOWYCH

Impreza ma swoją szesnastoletnią historię i coraz wyższe notowania. Jest ewenementem w środowisku wiejskim .

W tegorocznej edycji zaprezentowało swoje umiejętności wokalne
i instrumentalne osiem grup jazzowych. Byli muzycy z Częstochowy, Opola, Wrocławia, Łodzi, Wielunia. Tradycyjnie grały również: młodzieżowa
orkiestra dęta " RU-RA" z Żytniowa oraz "Ryglewski Band" z Praszki. 

Komisja artystyczna przyznała cztery równorzędne I nagrody za przygotowanie interesujących i wartościowych prezentacji. Otrzymali je :

 - "Ryglewski Band" z Praszki w kategorii big-bandów

 - "Old Traditional Jazz Band" z Wielunia w kategorii jazzu tradycyjnego

 - "OFTEN-HIDES" z Czestochowy  i równorzędnie  GABRIELA MACHEJ

    z zespołem z Opola w kategorii pozostałych zespołów.

Pozostali uczestnicy uhonorowani zostali wyróżnieniami. Nagrodę otrzymał
również najmłodszy uczestnik spotkania 14-letni PAWEŁ SŁADEK z Dalachowa. Nagrody ufundowane zostały ze środków Urzędu Marszłkowskiego w Opolu i Starostwa Powiatowego w Oleśnie.
 

Gwiazdą artystyczną spotkania była znana już stałym bywalcom imprezy
grupa muzyczna "YANKIEL BAND" z Łodzi. / laureat wielu ogólnopolskich
festiwali jazzowych i blusowych/
. Muzycy biorący udział w rudnickich
spotkaniach zgodnie twierdzą , że ściąga ich do Rudnik znakomita atmosfera i przyjacielski klimat. Tegoroczna impreza zakończyła się spontanicznym i radosnym jam-session, które trwało prawie do rana.

Patronat nad imprezą objęli :

Marszałek Województwa Opolskiego , Starosta Powiatu Oleskiego oraz Wójt Gminy Rudniki.

 
Przedsięwzięcie współfinansowane było w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania Pilotażowego Programu LEADER+ Schemat II pn. "GÓRNA PROSNA- rozwój turystyki i promocja". Za wsparcie finansowe organizatorzy dziękują również :

-Stefanowi Kurczakowskiemu - MŁYN   w Dalachowie

 oraz Ireneuszowi Grądysowi - PIEKARNIA w Dalachowie
 
W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy wszystkim ,którzy przyczynili się do zrealizowania imprezy.

  Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
  Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Wersja XML