Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomysł na starcie kluczem do biznesu

W ramach działania 7.3 Rozpoczęcie działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dotacje mogą uzyskać mieszkańcy województwa opolskiego, którzy ukończyli 30 rok życia. Nabór wniosków trwa od 20 września do 1 października 2021 roku.

W projektach udział mogą wziąć osoby:

  1. Osoby bezrobotne, poszukujące pracy oraz bierne zawodowo (włączając w to osoby na urlopie wychowawczym) w wieku od 30 roku życia , w tym zwłaszcza: 
  1. Osoby pracujące od 30 roku życia:

Można uzyskać około 27 tysięcy dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz tzw. wsparcie pomostowe w kwocie 2 100 zł brutto w okresie pierwszych 6 miesięcy oraz 1 600 zł brutto przez kolejne 6 miesięcy.

Szczegółowe informacje: https://dotacje.wup.opole.pl/

 

Wersja XML