Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROSNĄ MURY NOWEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W CIECIUŁOWIE

Niezwłocznie po podpisaniu umowy Wykonawca przystąpił do prac budowlanych. Zanim jednak ciężki sprzęt wjechał na teren budowy, konieczne było wykonanie nowego, bezpiecznego dojścia do szkoły, za które odpowiedzialna była sekcja komunalna pracowników Urzędu Gminy w Rudnikach. Prace polegały na wycięciu roślinności oraz wyznaczeniu nowej, zastępczej drogi i utwardzeniu jej tłuczniem.

Wykonawca z kolei zaczął swoje prace od oddzielenia sąsiadującego placu zabaw, poprzez ustawienie solidnego ogrodzenia. Kiedy już zabezpieczono należycie plac budowy, przystąpiono do wykopów: wymieniono główny kabel zasilający a następnie zajęto się ławami fundamentowymi. Gdy wszystko było już przygotowane polały się pierwsze m3 betonu. Dziś na placu budowy można już zauważyć wyraźny zarys nowej sali gimnastycznej.
Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki pozyskanemu wsparciu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Brak opisu obrazka

Nad całością prac budowlanych czuwają inspektorzy nadzoru oraz Wykonawca, a nad tym by nic nam nie umknęło, czuwa nauczycielka Beata Droś, która z aparatem w ręku dzielnie fotografuje postęp prac.

Poniżej mała fotorelacja z przebiegu prac na budowie.

 

 

Wersja XML