• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działalność gospodarcza

W gminie Rudniki istnieją dobre warunki dla rozwoju rzemiosła i handlu. W ostatnich latach powstało wiele nowych podmiotów gospodarczych. Obecnie jest ich około 350, są to przede wszystkim małe i średnie zakłady rodzinne.

Brak opisu obrazka

Do największych firm należą:

 Średnie przedsiębiorstwa działające na terenie gminy:

Branżami dominującymi są: handel, usługi przemysłowe, budownictwo, usługi niematerialne.


Struktura podmiotów gospodarczych w gminie Rudniki

  2000 rok 2008 rok
Produkcja wyrobów 8 7
Usługi przemysłowe 46 51
Produkcyjno-usługowe 4 11
Budownictwo 45 44
Transport 20 21
Handel 118 145
Gastronomia 6 7
Pozostałe usługi materialne 4 19
Usługi niematerialne 30 45

Znaczącym atutem dla rozwoju przedsiębiorczości jest położenie gminy. Sąsiedztwo miasta Opola oraz Częstochowy, a także dogodne położenie w układzie sieci komunikacyjnych zwiększa rynek zbytu towarów i usług. Gmina posiada dogodne połączenie kolejowe ze Śląskiem i Poznaniem poprzez dwie stacje: w Janinowie – stacja osobowo-towarowa i w Jaworznie – stacja osobowa.

Brak opisu obrazka

Samorząd Gminy Rudniki w ostatnich latach wiele uwagi przywiązuje do racjonalnego gospodarowania przestrzenią poprzez planowanie zagospodarowania wychodzącego naprzeciw potencjalnym inwestorom. W celu określenia polityki przestrzennej gminy Rada Gminy Rudniki w dn. 19.04.2002 r. uchwaliła studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Studium umożliwia potencjalnym inwestorom zlokalizowanie przyszłych inwestycji zgodnie z ich zapotrzebowaniem, nie naruszając zasady zrównoważonego rozwoju.

W gminie istnieją również dobre warunki do rozwoju turystyki wiejskiej, w chwili obecnej funkcjonuje 7 gospodarstw agroturystycznych, co sprzyja rozwojowi gałęzi pokrewnych jak handel, gastronomia, przetwórstwo i rękodzieło ludowe. Zainspirowana wzorami zachodniego rolnictwa gmina podjęła działania mające na celu promowanie rozwoju turystyki wiejskiej i zachęcanie naszych rolników do tworzenia gospodarstw agroturystycznych. W przyszłości rolnictwo gminne cechować będzie rozwój gospodarstw specjalistycznych oraz dostosowanie kierunków produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz poziomu usług do wymogów rynku lokalnego i unijnego.

Brak opisu obrazka
 

Wersja XML

Gmina Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
46-325 Rudniki
tel. 34 359 50 72
fax 34 359 50 13
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7310316
w tym miesiącu: 76853
dzisiaj: 1098

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1